Prueba de Nivel. Catalán

logo UNED-CUID

Llengua catalana. Examen de nivell. Pregunta nº 2

Rellene las cajas de texto

Rellene las cajas de texto y pulse Comprobar para ver la respuesta.

II.- [10] Posa en el passat que correspongui (ex.: va dir / ha dit / deia, etc.) el verb entre parèntesis:

  1. Ahir (anar) al cinema.
  2. Aquesta setmana, en Joan i en Pere (veure) l’exposició de Picasso dues voltes.
  3. La Mercè i el Pere (casar-se) fa vint anys.
  4. Fa una setmana, el Carles (tenir) un accident.
  5. Quan era nen, sempre (anar) a l'escola caminant.
  6. En ma vida no (veure) una cosa així!
  7. Aquest matí (anar) a cal metge.
  8. Dissabte passat (tenir) ocasió de saludar-lo.
  9. Anit (parlar) per telèfon amb en Carles.
  10. El teu amic (fer) un dinar tan abundós que ara estic a punt de rebentar!