Prueba de Nivel. Catalán

logo UNED-CUID

Llengua catalana. Examen de nivell. Pregunta nº 1

Rellene las cajas de texto

Rellene las cajas de texto y pulse Comprobar para ver la respuesta.

I.- [10] Passa al singular.

Ex.: dels homes > de l'home

  1. els armaris:
  2. les autoritats:
  3. els obrers:
  4. pels camins:
  5. els enginyers:
  6. pels arbres:
  7. als avions:
  8. dels alcaldes:
  9. de les índies:
  10. les indústries: